top of page
Gordana-Milovanovic.jpg

Gordana Milovanović

Senior Konsultant

Gordana sa sobom donosi dvadesetogodišnje iskustvo rada na top menadžerskim pozicijama. Tokom celokupne svoje karijere obavlja funkciju direktora finansija kao i direktora računovodstva u multinacionalnim kompanijama, od kojih su neke Metro Cash and Carry i Coca-Cola HBC.

OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA I REVIZOR

REPUBLIKA SRBIJA

Temeljno poznavanje MSFI, zajedno sa bogatim iskustvom i veštinama stečenim na najvišim pozicijama, čini je idealnim savetnikom za široki spektar računovodstvenih i poreskih usluga.

bottom of page