top of page

Mi nudimo

  Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa:

   Zakonom o računovodstvu, MSFI, Pravilnikom za mikro i druga pravna lica

   Zakonom o porezu na dohodak građana 

   Ostalim zakonima, uredbama, pravilnicima i propisima koji regulišu Računovodstvo  

  Vođenje analitičkih evidencija: registar OS, amortizacija na godišnjem nivou, kupci, dobavljači

  Evidencija kredita i lizinga – uzimanje, otplata glavnice na rate, troškovi kamata.

  Knjiženje dinarskih i deviznih izvoda (platni promet)

  Obračun zarada

  Obračun poreza na dodatu vrednost, izrada i podnošenje POPDV poreske prijave

  Obračun poreza na dobit preduzeća

  Obračun poreza na zakup pokretne i nepokretne imovine

  Vođenje poreskih evidencija

  Komunikacija sa nadležnim poreskim institucijama

  Završni finansijski izveštaji: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans itd.

Vi dobijate

  Maksimalno smanjenje troškova

✓  Garancija na PDV obračun. Velike uštede na PDV-u

✓  Pametnim obračunom poreza na zarade štedimo min 100.000 RSD

✓  Završili smo fakultete za Finansije. Edukovani smo za ovaj posao

  Čak troje ovlašćenih računovođa. Najviši standardi u našoj branši

✓  Ogromno iskustvo. Više od 20 godina u Računovodstvu i Porezima

✓  Koristimo najnoviju tehnologiju dostupnu u sferi Računovodstva

bottom of page